Products

SEK 4,500.00 (including 25% moms)

Kursen Certifierad Jordningsguide ger dig unik kunskap och tydlig handledning och är tänkt att genomföras under 21 dagar, med enkla uppgifter på ca 1h per dag där du skapar din nya hållbara hälsa och ger dig inspiration att sprida kunskapen vidare.

Kursen Certifierad Jordningsguide är en praktisk onlinekurs för dig som vill ha ett nytt verktyg i din verksamhet eller utöka ditt intresseområde.
Efter 21 dagar har du en värdefull certifiering för expansion av din dröm/företag.

EUR 402.50 (including 25% moms)

The course Certified Earthing Guide gives you unique knowledge and clear guidance and is intended to be implemented for 21 days, with simple tasks of about 1h per day where you create your new sustainable health and give you inspiration to spread the knowledge further.

This course is a practical online course for those who want a new tool in your business or expand your area of interest.
After 21 days you have a valuable certification for expansion of your dream/business.